Innovation with Purpose Network
Parallax Background Image
Image Block

INNOVATION WITH PURPOSE NETWORK

Mạng lưới những người phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, các trường đại học, các thể chế, tổ chức và doanh nghiệp chung tay cho những ý tưởng, dự án đổi mới sáng tạo vì mục đích bền vững trong 17 mục tiêu của Liên hợp quốc phát triển thành công và tạo tác động tích cực cho cộng đồng.

--------------------------------
A network of innovation ecosystem builders, universities, institutions and businesses joining hands for innovation- with- purpose ideas and projects to flourish and positively impact the community

CÂU CHUYỆN IPN BẮT ĐẦU NHƯ THẾ NÀO?

Câu chuyện bắt đầu khi chúng tôi làm việc với những sinh viên, giảng viên trẻ tài năng của các trường đại học trong các khóa đào tạo và huấn luyện về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Chúng tôi nhận ra vài nghịch lý rằng: 

(1) Rất nhiều dự án và ý tưởng tiềm năng có thể tạo ra những tác động lớn lao đến cộng đồng và/hoặc giúp chúng ta tiến gần hơn với 17 mục tiêu phát triển bền vững nhưng không nhiều những dự án đang nhận được hỗ trợ cần thiết để phát triển thông qua nâng cao năng lực các thành viên, cố vấn và huấn luyện để phát triển dự án. 

(2) Không có ai đang thực sự giúp kết nối những dự án này đến doanh nghiệp một cách thường xuyên, trong khi đó các doanh nghiệp thì gặp rất nhiều khó khăn để thực sự tuyển dụng được các tài năng cho đổi mới sáng tạo nội bộ và mở rộng thị trường. 

(3) Các giảng viên, nhà nghiên cứu đang thiếu những công cụ để đổi mới phương pháp giảng dạy và thương mại hóa kết quả nghiên cứu

HOW DID OUR STORY BEGIN?

Our story begins when we work with university talents including students and lecturers in training and coaching for them about innovation and entrepreneurship, we realize that:

(1) Many of the projects and ideas can be turned into impact projects to benefit the community and/or help achieve 17 sustainable development goals. However, not many of them are supported in terms of capacity building, mentoring and coaching to develop their projects. 


(2)None in the market is there to help them to connect with business world. At the same time, corporates and SMEs are struggling to find talented people for intra-innovation and market expansion


(3) Lecturers and researchers are in lack of tools for innovating their methodology and commercializing their research results that might create lasting impact.


Image Block

VÀ CHÚNG TÔI QUYẾT ĐỊNH HÀNH ĐỘNG ĐỂ...

 AND WE DECIDE TO ACT TO...

Image Block

Web Design

Kết nối | Connect

Kết nối những cá nhân tài năng (sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu) và đam mê từ trường đại học, viên nghiên cứu, thể chế với doanh nghiệp

Connecting talented and passionate individuals including students, lecturers, researchers from universities and institutions with business world

Image Block

Development

Nâng cao năng lực | Enable

Nâng cao năng lực với các chương trình xây dựng năng lực về tư duy thiết kế, khởi nghiệp tinh gọn (đào tạo, huấn luyện, cố vấn) cho các sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu 

Enabling innovative ideas to take shape via capacity building programs including design thinking & Lean Startup(training, coaching, mentoring)

Image Block

Analysis

Hỗ trợ I Support 

Hỗ trợ các tập đoàn, doanh nghiệp đến gần hơn với nguồn nhân lực chất lượng cao & những dự án đổi mới sáng tạo tiềm năng để đồng hành ngay từ đầu 

Helping corporates and SMEs to get closer to quality human resources and potential investment in innovation from early stages

Các sinh viên, giảng viên, nghiên cứu viên tài năng sẽ hưởng lợi từ IPN như thế nào? | How talents benefit from IPN?

Các trường đại học và Doanh nghiệp sẽ hưởng lợi từ IPN như thế nào? How universities and businesses benefit from IPN?

CÁC HOẠT ĐỘNG | ACTIVITIES

Các chương trình đào tạo tăng cường kèm thực hành, huấn luyện trực tiếp và cố vấn và giúp các nhóm tiềm năng hình thành ý tưởng, dự án đổi mới sáng tạo. Bên cạnh các chương trình về Tư duy thiết kế, Khởi nghiệp tinh gọn tăng cường nhằm giúp bạn hoàn thiện dự án, bạn có cơ hội tiếp cận với các nguồn tài nguyên từ các doanh nghiệp, tổ chức như học liệu mở, phòng thí nghiệm, phần mềm và các nguồn lực đầu tư về tài chính. 

---

Training, coaching and mentoring programs designed to help students and talented individuals to work directly with their projects and teamwork with others for innovation projects. After the training courses, they will have access to open resources from businesses, organizations like softwares, labs, knowledge and expertise as well as investment for further project development

Parallax Image
Parallax Image
Parallax Image
Parallax Image
Parallax Image

THAM GIA IPN HÔM NAY 

JOIN IPN TODAY

Dành cho sinh viên, giảng viên, các nhà nghiên cứu các bạn trẻ tài năng | For students, talented individuals

Để tham gia mạng lưới IPN, bạn đăng ký form >> TẠI ĐÂY

To join IPN, you can register in the following form >>HERE

Dành cho Trường Đại học, Viện nghiên cứu | For Universities, Research Institutes

Để tham gia IPN, đại diện trường đại học đăng ký >> TẠI ĐÂY

To join IPN, Universities can register in the following form >> HERE

Dành cho Doanh nghiệp | For Businesses

Để tham gia IPN, đại diện doanh nghiệp đăng ký >> TẠI ĐÂY

To join IPN, businesses can register in the following form >> HERE

https://www.facebook.com/groups/innovationpurpose/

Tham gia cộng đồng IPN ngay hôm nay để tiếp cận với các cuộc thi, nguồn tài nguyên, khóa học và các tài liệu hữu ích khác cho đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, nếu bạn có một dự án, bạn sẽ nhận được phản hồi trong 48h

READ MORE